Intymių šukuosenų dizaineris

Prieš šventes „laužome sau galvas” ir galvojame ką padovanoti pažįstamiems, draugams, bendradarbiams ir giminaičiams. Norisi padovanoti kažką ypatingo ir įteikiant dovaną išgirsti – vau, čia tai dovana!

Waster-mal

Skaityti plačiau

Rusiškos matrioškos – striptizo šokėjos

Neįprastų dovanų kūrėjai ir gamintojai tikrai nemiega! Šį kartą jie sugalvojo „geriausią nacionalinę” dovaną papuošti seksualumo detalėmis.
Prekė vadinasi „Russian stripper nesting dolls”, verčiant iš anglų kalbos tai reiškia – rusiškos matrioškos – striptizo šokėjos (kitaip tariant matrioškas imituojančios striptizo šokėjos).

Russian-mal

Skaityti plačiau

Plakatai ir nuotraukos ant baldų

Švedijos firma IKEA jau ne kartą įkvėpė kurti naujas idėjas verslui. Kažkas užsidirbo pardavinėdamas panaudotus IKEA baldus; kai ką IKEA įkvėpė kurti apmušalus ir dangas specialiai šiems baldams; o kažkas užsidirba pristatydamas IKEA baldus. Akivaizdu, kad jau ne vienas verslas veikia IKEA firmos egzistavimo dėka.Šios firmos šūkį galima ir taip interpretuoti – Yra IKEA, yra idėja! Ir tai tiesa. Juk dar vienas verslas atsidarė šios firmos pagrindu.

Skaityti plačiau

Ispanų brando pažangos siekimas internete

Sunku formuoti ir skatinti vartotojų lojalumą šiuolaikinėmis sąlygomis, kai yra didelė konkurencija ir rinkos perpildymas, kai nėra prekių/paslaugų deficito, tačiau yra klientų deficitas. Daugelis kompanijų šiam tikslui pasiekti naudoja įvairias lojalumo, nuolaidų kaupimo programas, tuo stengiamasi pritraukti naujus klientus ir išlaikyti senus. Tačiau banaliais kuponais ir dovanomis klientų taip lengvai nepriviliosi. Tokia taktika veikia tik tuos klientus, kurie lengvai pereina nuo vieno pardavėjo prie kito, pasiūliusio mažesnę kainą. Ši taktika mažai tesusijusi su tikru lojalumu ir prisirišimu prie vieno brando. Šiandien rinkodaros specialistai siūlo ;ieškoti individualaus priėjimo prie kliento.

Skaityti plačiau

Strateginis investicijų planavimas

Strateginis investicijų planavimas, kaip ir verslo planavimas bendrai, pradedamas atsakant į tris klausimus:

- Kokioje situacijoje esame dabar?

- Ką norime pasiekti?

- Kaip ketiname tai pasiekti?

Strateginis investicijų planavimas

Į pirmąjį klausimą „Kokioje situacijoje esame dabar?” galima atsakyti pasitelkus SWOT analizę (angį. žodžių trumpinys: Strengths – stiprybės, Weaknesses – silpnybės, Opportunities – galimybės, Threats – grėsmės). Kritiška savianalizė leidžia įvertinti savo paties stipriąsias ir silpnąsias puses, o galimybės ir grėsmės atskleidžiamos analizuojant išorinę aplinką.

Skaityti plačiau

Investavimo sprendimai

Investavimo sprendimas – tai sprendimas paskirstyti išteklius (finansinius, kapitalo, darbo jėgos ir kt.) konkretiems projektams įgyvendinti taip, kad ateityje būtų gautas pelnas ar kitokia siekiama nauda. Savo esme investavimo sprendimai nesiskiria nuo kitų sprendimų, pavyzdžiui, versle priimamų nefinansinio pobūdžio sprendimų.

Alternatyvos, tikslas ir bendras vertinimo matas yra trys būtinos investavimo sprendimo priėmimo sąlygos.

Investavimo sprendimai

Skaityti plačiau

Investicijų rūšys

Priklausomai nuo investavimo objekto investicijos skirstomos į kapitalo investicijas ir finansines investicijas:

Kapitalo investicijos – tai investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. Kapitalo investicijos yra investicijos į gamybą, įsigyjant arba padidinant vertę turto, kuris bus naudojamas ilgą laiką versle, gaminant prekes arba teikiant paslaugas. Kapitalo investicijos būtinos tiek pradedant, tiek ir plečiant verslą. Įprasti ilgalaikio turto pavyzdžiai yra žemė, pastatai, gamyklos, įrenginiai, mašinos. Kuo didesnės kapitalo investicijos, tuo spartesnis ekonomikos augimas. Ilgalaikis turtas, kuriam yra skiriamos kapitalo investicijos, gali būti materialusis arba nematerialusis.

Skaityti plačiau

Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai

Investicijos – tai piniginės lėšos ir kitas finansinis turtas bei materialusis ir nematerialusis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno arba kitą rezultatą. Dauguma investuotojų investuodami tikisi ateityje iš investicijos gauti pelno ar pajamų. Kartais investuojama siekiant socialinių, ekologinių, administracinių ar kitų tikslų, kurie tiesiogiai nėra ekonominiai, tačiau per ilgesnį laikotarpį lemia ekonomikos perspektyvą. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės investicijos daromos siekiant socialinių tikslų (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinant valstybės funkcijų įgyvendinimą (gynybos, šalies valdymo, kontrolės ir kt). Tačiau visuomet yra nemaža rizika, kad investicijos, kurios grindžiamos kitokia nei ekonomine motyvacija, iškraipo ekonomiką ir lemia atskirų jos segmentų nesubalansuotume.

Investicijos. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai

Skaityti plačiau

Spontaniškų pažinčių priedas

Internetinės pažinčių svetainės nebe aktualios, įsitikinęs Krisas Klotz (Chris Klotz), verslininkas iš Otavos.

Jo naujasis išradimas Singles Around Me, tai mobiliųjų telefonų priedas, veikiantis panašiai kaip GPS, nesuklysdamas nustato laisvą vienišą pažinties kandidatą maždaug kilometro spinduliu. Kitaip sakant, mobiliųjų telefonų priedas spontaniškoms pažintims Singles Around Me – nepakeičiamas pagalbininkas ne tik spontaniškų pažinčių mėgėjams, bet ir visiems vienišiems žmonėms, trokštantiems susipažinti.

Spontaniškų pažinčių priedas | Namų verslo idėjos

Skaityti plačiau