Kur einame, arba kuo norime tapti?


Formuluojant strateginius tikslus organizacijos vizija „išskaidoma“ į konkrečius veiklos tikslus, kurie turi būti įgyvendinti per 5 metus. Labai svarbu nustatyti kiekvieno tikslo pasiekimo terminą.

Strateginiai tikslai turi atsakyti į klausimą – kas turi būti padaryta, kad būtų įgyvendinta įmonės vizija. Rekomenduojama strateginius tikslus nustatyti esminėms veiklos sritims. Kiekvienai esminei (svarbiai) veiklos sričiai nustatomi dviejų tipų strateginiai tikslai:

• finansiniai tikslai (susieti su įmonės finansinių rezultatų pagerinimu); rinkodaros tikslai (susieti su įmonės konkurencingumo padidinimu ir ilgalaikės padėties rinkoje pagerinimu). Kiekvienas strateginis tikslas išskai domas į trumpalaikius tikslus, o šie yra paskirstomi įmonės darbuotojams. Tam, kad įmonė sėkmingai dirbtų, svarbūs šie aspektai:

• kiekvienas vadybininkas įmonėje turi turėti tikslus ir būti atsakingas už jų pasiekimą;

• norint sėkmingai tai pasiekti, būtina, kad visi darbuotojai žinotų, kokį vaidmenį jie atlieka versle;

• tikslai formuluojami kaip konkretūs rezultatai, kurie bus pasiekti įmonei vykdant savo veiklą;

• optimalu apibrėžti tikslus kiekybiniais terminais, nurodant skaičius ir datas, o ne tiesiog pareiškiant norą geriau dirbti ateityje.

Komentarai