Gyvenimas naujoje šalyje pastūmėjo prie verslo internete

Gyvenau 14 metų Londone, sėkmingai dirbau fotografe, buvau finansiškai nepriklausoma. Bet gyvenime atsitiko taip, kad internetu susipažinau su Portugalu ir po daugėlių mūsų pasimatymų, svajonės gyventi saulėtoje šalyje nusprendžiau kraustytis ten. Toliau dirbau anglų kalba fotografe ir kantriai laukiau kol …Skaityti plačiau

Kaip pritraukti investicijas į naują verslą?

Daugelis jaunų arba vidutinio amžiaus žmonių kurdami naujus verslus ar inicijuodami naujas veiklas, nesusimąsto apie jų atsipirkimą. Dažnai į verslo konsultantus kreipiamasi su idėja, sumokami pinigai už verslo plano parengimą, ir… naujai „iškeptas” verslininkas lieka it musę kandęs. Atrodo, jog …Skaityti plačiau

Įmonės paruošimas pardavimui (1 dalis): ko tikisi verslo pirkėjai?

„ITERUM Capital“ pristato straipsnių ciklą, skirtą padėti verslininkams, kurie svarsto apie įmonės pardavimo galimybes netolimoje ateityje, tinkamai pasiruošti kompanijos pardavimo procesui. Šiame straipsnyje bus apžvelgiamos pagrindinės pirkėjų grupės, jų poreikiai ir iš jų kylantys vertinimo kriterijai.   Remiantis vienos didžiausių …Skaityti plačiau

Strateginis investicijų planavimas

Strateginis investicijų planavimas, kaip ir verslo planavimas bendrai, pradedamas atsakant į tris klausimus:

– Kokioje situacijoje esame dabar?

– Ką norime pasiekti?

– Kaip ketiname tai pasiekti?

Strateginis investicijų planavimas

Į pirmąjį klausimą „Kokioje situacijoje esame dabar?” galima atsakyti pasitelkus SWOT analizę (angį. žodžių trumpinys: Strengths – stiprybės, Weaknesses – silpnybės, Opportunities – galimybės, Threats – grėsmės). Kritiška savianalizė leidžia įvertinti savo paties stipriąsias ir silpnąsias puses, o galimybės ir grėsmės atskleidžiamos analizuojant išorinę aplinką.

Skaityti plačiau

Investavimo sprendimai

Investavimo sprendimas – tai sprendimas paskirstyti išteklius (finansinius, kapitalo, darbo jėgos ir kt.) konkretiems projektams įgyvendinti taip, kad ateityje būtų gautas pelnas ar kitokia siekiama nauda. Savo esme investavimo sprendimai nesiskiria nuo kitų sprendimų, pavyzdžiui, versle priimamų nefinansinio pobūdžio sprendimų.

Alternatyvos, tikslas ir bendras vertinimo matas yra trys būtinos investavimo sprendimo priėmimo sąlygos.

Investavimo sprendimai

Skaityti plačiau

Investicijų rūšys

Priklausomai nuo investavimo objekto investicijos skirstomos į kapitalo investicijas ir finansines investicijas:

Kapitalo investicijos – tai investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti. Kapitalo investicijos yra investicijos į gamybą, įsigyjant arba padidinant vertę turto, kuris bus naudojamas ilgą laiką versle, gaminant prekes arba teikiant paslaugas. Kapitalo investicijos būtinos tiek pradedant, tiek ir plečiant verslą. Įprasti ilgalaikio turto pavyzdžiai yra žemė, pastatai, gamyklos, įrenginiai, mašinos. Kuo didesnės kapitalo investicijos, tuo spartesnis ekonomikos augimas. Ilgalaikis turtas, kuriam yra skiriamos kapitalo investicijos, gali būti materialusis arba nematerialusis.

Skaityti plačiau

Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai

Investicijos – tai piniginės lėšos ir kitas finansinis turtas bei materialusis ir nematerialusis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investavimo objekto gauti pelno arba kitą rezultatą. Dauguma investuotojų investuodami tikisi ateityje iš investicijos gauti pelno ar pajamų. Kartais investuojama siekiant socialinių, ekologinių, administracinių ar kitų tikslų, kurie tiesiogiai nėra ekonominiai, tačiau per ilgesnį laikotarpį lemia ekonomikos perspektyvą. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės investicijos daromos siekiant socialinių tikslų (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinant valstybės funkcijų įgyvendinimą (gynybos, šalies valdymo, kontrolės ir kt). Tačiau visuomet yra nemaža rizika, kad investicijos, kurios grindžiamos kitokia nei ekonomine motyvacija, iškraipo ekonomiką ir lemia atskirų jos segmentų nesubalansuotume.

Investicijos. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai

Skaityti plačiau

Reklama