Investavimo sprendimai


2. Tikslas ar užduotis. Neturint tikslo, nėra ir jokios prasmės priimti investavimo sprendimą. Investavimo tikslų pavyzdžiais gali būti: optimalios investicijos grąžos siekimas, įmonės savininkų turto padidinimas, įmonės pelno padidinimas, gamtos apsauga ar užterštumo mažinimas, nedarbo tam tikrame regione sumažinimas (paprastai, tokį tikslą gali kelti valdžios, o ne privataus sektoriaus investuotojas). 3. Bendras su tikslu susietas vertinimo matas. Bendras vertinimo matas leidžia palyginti alternatyvas. Neįmanoma priimti sprendimo tol, kol alternatyvos nėra kokiu nors būdu įvertintos. Visi sprendimai yra priimami lyginant alternatyvas, todėl visos alternatyvos priimant bet kokį sprendimą privalo būti vertinamos taip, kad vėliau jas galima būtų palyginti tarpusavyje. Pavyzdžiui, investuotojas siekia kiek galima labiau sutrumpinti prekių pristatymo į prekybos centrus laiką. Tada šis investuotojas turėtų įvertinti analizuojamas investavimo alternatyvas bendru matu, susietu su savo keliamu tikslu – išvežiojimo laiku. Tarkime, šis investuotojas turi tris investavimo alternatyvas, iš kurių vieną jis vertina pagal laiką, kitą – pagal saugumą, o trečiąją – pagal išlaidas. Akivaizdu, kad jis negalės priimti sprendimo, nes alternatyvos įvertintos skirtingais mato vienetais. Taip pat neužtenka vien tik visų alternatyvu įvertinimo bendru matu, pavyzdžiui, investicijų sąnaudomis, nes investuotojas vis tiek negalėtų palyginti jų su savo tikslu – trumpiausiu prekių išvežiojimo į prekybos centrus laiku. Sprendimo investuotojas priimti negalės, jei alternatyvų įvertinimo matas skirsis nuo tikslo išraiškos mato, kuris šiame pavyzdyje yra laikas.

Komentarai