Darbuotoju rekomendacijose vartojami žodžiai ir tikrosios jų reikšmės


* ITIN AUKŠTA KVALIFIKACIJA……….Kol kas dar nepasišiukšlino
* DARBAS YRA SVARBIAUSIA………….Toks bjaurus, kad niekas su juo neina į pasimatymą
* VISUOMENIŠKAI AKTYVUS…………..Daug geria
* ŠEIMA VISUOMENIŠKAI AKTYVI………Žmona irgi geria
* NEPRIKLAUSOMAS DARBUOTOJAS………Niekas nežino, ką jis veikia
* GREITO MĄSTYMO…………………Moka įtikinamai pasiteisinti
* MĄSTO NUOSAIKIAI……………….Niekada nepriima sprendimo
* AGRESYVUS……………………..Chamas
* LOGIŠKAI ORGANIZUOJA DARBĄ………Darbą užkrauna kam nors kitam
* TIKSLIAI REIŠKIA MINTIS…………Moka kalbėti lietuviškai
* KRUOPŠTUS……………………..Smulkmeniškas
* TURI LYDERIO SAVYBES……………Aukštas ir garsiai kalba
* PRIIMA TEISINGUS SPRENDIMUS……..jam “per fuksą” sekasi
* TURI HUMORO JAUSMĄ……………..Žino daug nešvankių anekdotų
* SIEKIANTIS KARJEROS…………….Klastingas
* LOJALUS……………………….Nesugeba susirasti kito darbo

Komentarai