Verslo planavimo procesas


Valdymas susideda iš keturių pagrindinių funkcijų: planavimo, organizavimo (sprendimų priėmimo), sprendimų vykdymo ir kontrolės. Planavimas yra svarbiausia valdymo funkcija. Visų sprendimų priėmimas ir veiklos sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo to, kaip kvalifikuotai yra planuojama.

Planavimas suprantamas kaip tikslų iškėlimas ir priemonių jiems pasiekti parinkimas, atsižvelgiant į prieinamus išteklius. Veiklos planavimas – tai mąstymo procesas, vykstantis prieš imantis konkrečių veiksmų ir padedantis priimti sprendimus dabartiniu metu galvojant apie ateitį. Planavimo tikslas yra pagerinti sprendimų priėmimo kokybę analizuojant (įvertinant) visus veiksnius, turinčius įtakos tokių sprendimų priėmimui, ir užtikrinant, kad tie sprendimai atitinka įmonės pasirinktą strategiją. Pagrindinė planavimo paskirtis – ištirti galimas ateities įvykių alternatyvas bei situacijas, nustatyti įmanomas valdymo sprendimų, reikalingų nori miems tikslams pasiekti, sekas. Teisingi ir racionalūs sprendimai gali būti priimti tik tada, kai yra aiškiai nustatyti tikslai ir būdai jiems pasiekti. Jeigu nėra planuojama, t. y. nemodeliuojami galimi būdai tikslams pasiekti, nėra galimybės priimti teisingus sprendimus.

Planuojant verslą būtina atsakyti į 4 strateginius klausimus:

1. Kas esame?

2. Kur einame, arba kuo norime tapti?

3. Kaip ten pateksime?

4. Kaip vertinsime padarytą pažangą?

 

Jeigu įmonės verslo plane išsamiai atsakyta į šiuos klausimus, galima drąsiai tikėtis verslo sėkmės.

Komentarai