Kaip ten pateksime?


 

Verslo plane turi būti atsakyta į šiuos klausimus:

Kaip plėtoti verslą?

Kaip reaguoti į besikeičiančias aplin- kos sąlygas?

Kaip geriau susitelkti į naujas galimy- bes?

Kaip valdyti kiekvieną verslo funkci- ją?

Kaip pasiekti numatytus tikslus ir t. t.?

Komentarai