Kaip vertinsime padarytą pažangą?


Galima teigti, kad ir planavimas, ir kontrolė yra sprendimų priėmimo rūšis. Planuodami mes priimame daugybę sprendimų, ką norime pasiekti (padaryti) ir kaip to sieksime, ir tik kontroliuodami galime įsitikinti, ar pasiekėme tai, ko norėjome. Jeigu rezultatai mūsų netenkina, kontrolė padeda išsiaiškinti nukrypimų priežastis ir, jeigu dar įmanoma, imtis konkrečių veiksmų padėčiai ištaisyti. Iš čia kyla dar viena labai svarbi kontrolės funkcija – ji, atskleisdama anksčiau nenumatytų (arba neteisingai įvertintų, interpretuotų) veiksnių įtaką veiklos rezultatams, padeda tobulinti patį planavimo procesą. Tai labai sumažina tikimybę vėl priimti neteisingą sprendimą, užkerta kelią galimiems neigiamiems veiklos padariniams ateityje.

valdymo_ciklas

 

Pavaizduotas planavimo ir kontrolės ciklas rodo, kad kontrolė yra grįžtamasis ryšys tarp įmonės ilgalaikių bei trumpalaikių planų ir faktiškai pasiektų rezultatų. Planavimas ir kontrolė bus efektyvūs tik tada, kai bus nustatyti atitinkami (ir pernelyg dažnai nesikeičiantys) veiklos vykdymo standartai (dydžiai, indeksai, rodikliai). Finansų srityje tam dažniausiai naudojami įvairūs absoliutiniai ir santykiniai rodikliai.

Komentarai