Mažosios bendrijos MB steigimas

FINITA – verslo kūrimo pagalbininkų profesionalų komanda. Siekiame kartu kurti ir auginti Jūsų verslą. Mūsų sėkmė tiesiogiai priklauso nuo  Jūsų verslo pasisekimo ir plėtros, todėl visomis jėgomis stengiamės padėti Jūsų verslui kurtis ir įsitvirtinti Lietuvos bei užsienio rinkose, pašalinti visas …Skaityti plačiau

Ne pelno organizacijos

Jeigu asmuo ar jų grupė pageidauja dirbti socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ar kitose panašiose srityse ir jei jų veiklos tikslas nėra pelno siekimas, galima steigti vieną iš ne pelno organizacijų – VšĮ, asociaciją, labdaros ir paramos fondą, visuomeninę organizaciją.

Skaityti plačiau

Kooperatinės bendrovės

Jeigu turite nedaug lėšų ūkinei komercinei veiklai pradėti, galite kooperuotis su bendraminčiais ir steigti KB.

KB yra fizinių ar/ir juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja valdant KB.

Skaityti plačiau

Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė

Norint verstis veikla, susijusia su didesne ūkine komercine rizika, geriau pasirinkti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį – AB arba UAB, t. y. tas įmonių teisines formas, kurios už savo prievoles atsako tik savo (bendrovės) turtu. Bendrovės akcininkas, nepasisekus sumanytam verslui, rizikuoja tik tuo turtu, kurį įneša į bendrovę.

Skaityti plačiau

Ūkinė bendrija

Jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius, galite steigti ŪB.

Skaityti plačiau

Individuali (personalinė) įmonė

Jeigu planuojate teikti paslaugas ar im- tis kitos ūkinės komercinės veiklos, kuriai atlikti pakanka šeimos narių darbo ir nedi- delio pradinio kapitalo, galite steigti IĮ.

IĮ steigimą, veiklą bei likvidavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas.

Skaityti plačiau

Reklama