Vertingi patarimai norintiems turėti partnerių JAV


1. Reikia pasistengti suvokti amerikiečių dalykinių santykių esmę. Amerikiečiai įsitikinę, kad jie puikiai išmano nesvarbu kurios šalies, kiekvienos tautos verslo reikalus. Sprendžiant bendrus klausimus, neverta tikėtis, kad bus išaiškintos visos smulkmenos, jie tikisi, kad partneriui žinoma darbo tvarka, suprantama, kaip amerikiečiai „daro biznį”.

2. Jeigu derybose sužinoma kas nors nauja, dera apsimesti, kad visa tai jau žinoma, tačiau apsimesti reikia taip, kad reikalinga informacija būtų išgauta.

3. Amerikiečiai sparčiai į viską reaguoja ir to paties reikalauja iš savo partnerių. Todėl neverta pasikliauti paštu, verčiau įsigyti fakso aparatą.

4. Dalykiniuose laiškuose ir pokalbiuose patartina minėti rekomendavusių žmonių pavardes ir firmų pavadinimus. Labai veiksmingas yra žmogaus, pasiūliusio užmegzti ryšius su tam tikra firma, skambutis į tą firmą ir būsimo partnerio pristatymas.

5. Derybose būtina išryškinti originaliausias savo pasiūlymo ypatybes, skiriančias jį nuo kitų firmų pasiūlymų, parodyti, kuo naudingas partneriui bus bendradarbiavimas. Paprastai amerikiečiai nemėgsta gaišti laiko, ieškoti partnerio pranašumų — jie geriau susiras tapačią firmą, kuri gerai išmano savo galimybes ir privalumus.

6. Nedera pamiršti sutelkti dėmesį į amerikiečių užsibrėžtus tikslus ir į savo išgales padėti pasiekti šiuos tikslus. Visuotinis amerikiečių verslo principas — siekti pelno. Jeigu partnerio siūlymai padeda pasiekti svarbiausią tikslą, jais būtinai susidomės amerikiečiai. Tačiau siūlymai būtinai turi būti realūs.

7. Ieškant partnerio amerikiečio verta pasirinkti 10-15 firmų, su kuriomis apsimoka dirbti. Patartina nesirinkti didelių ir garsių firmų, nes jos paprastai turi daugybę įvairių siūlymų ir interesantui gali neskirti dėmesio. Apie savo galimus partnerius reikia surinkti kuo daugiau papildomos informacijos.

8. Dar prieš pradedant derybas, būtina aiškiai suformuluoti, ko jose bus siekiama. Diskusijas derybose reikia nukreipti taip, kad butų minimi svarbiausi uždaviniai ir aptarti pasirenkamo partnerio pranašumai. Geriausias rezultatas pasiekiamas tada, kai vadovavimą deryboms pavyksta perimti į savo rankas.

9. JAV kompanijos, kurios ketina imtis verslo buvusios Tarybų Sąjungos respublikose, paprastai išnagrinėja ir praktiškai panaudoja visus galimus ryšių užmezgimo būdus.

Amerikiečius verslininkus ypač domina tokia informacija:

– produkcijos gamybos atpiginimo būdai, siekiant gauti kuo didesnį pelną,

– galimybės sukurti naujų rinkų arba surasti kompanionų, su kuriais galima būtų imtis bendros gamybos,

– galimybės sudaryti palankias sutartis,

– galimybės sukurti gerą firmos ir jos produkcijos įvaizdi.

Partneriai JAV

Komentarai