Verslo planas


Kodėl jo reikia?

Šis dokumentas potencialiems verslo partneriams parodo Jūsų įmonės galimybes bei ateities perspektyvas. Bet to, verslo planas dažnai padeda įtikinti investuotojus ir kreditorius lėšų investavimo tikslingumu.

Kokie reikalavimai keliami verslo plano struktūrai?

Verslo planui konkrečių reikalavimų nėra numatyta. Tačiau kai kurios įstaigos, ypač teikiančios finansinę paramą (pavyzdžiui, bankai), dažnai yra parengusios rekomendacijas verslo plano struktūrai. Žemiau pateikiame rekomendacinio pobūdžio verslo plano struktūrą.

Įmonės pristatymas (1-2 p.)

Pateikite bendrą informaciją apie įmonę, nurodykite pagrindines ekonominės veiklos rūšis, kuriomis numatote verstis, apibūdinkite pagrindines numatomas gaminti prekes/teikti paslaugas, įmonės veiklos vietą, pastatus, infrastruktūrą ir kt.

Parengti šia dalį Jums gali pradėti įmonės įstatai, nuostatai ar kiti steigimo dokumentai.

Personalo analizė (2-3 p.)

Parenkite įmonės organizacinės struktūros schemą ir trumpą jos aprašymą, palyginkite ją su pagrindinių konkurentų organizacinėmis struktūromis. Pateikite trumpą informaciją apie įmonės savininkus ir vadovus, darbuotojų skaičiaus ir atlyginimų prognozę, kt.

Prekių/paslaugų analizė (3-4 p.)

Šioje dalyje aprašykite numatomas gaminti prekes/teikti paslaugas, jų savybes, kokybę, techninius duomenis, kainą, kokius vartotojų poreikius jos tenkins. Numatomas gaminti prekes/teikti paslaugas palyginkite su konkurentų gaminamomis prekėmis ir kt.

Technologijos analizė (2-3 p.)

Apibūdinkite numatomą naudoti technologiją, jos privalumus ir trūkumas, technologinius kokybės, pajėgumo, dydžio ir kitus apribojimus, jų įtaką įmonės plėtrai. Išnagrinėkite aplinkosaugos problemas, kurios gali kilti dėl įmonės veiklos, atliekų šalinimo būdus ir kt.

Rinkos analizė (4-5 p.)

Tai ypač svarbi verslo plano dalis. Analizuodami informaciją apie rinką turite įsitikinti, jog numatomas gaminti prekės/teikiamos paslaugos turės paklausą. Todėl įvertinkite, kaip platinsite savo prekes, į kokias rinkos dalis orientuositės, dėl kokių priežasčių pasirinkote šias rinkos dalis, kokią rinkos dalį užima konkurentai ir kt.

Rinkos strategija (5-6 p.)

Vadovaudamiesi jau parengtose verslo plano dalyse išanalizuota informacija, suformuokite savo įmonės rinkos, kainų, prekės/paslaugos plėtojimo bei platinimo strategijas.

Pardavimų prognozė (3-4 p.)

Prognozuokite, kaip keisis paradavimai per tam tikrą numatytą laikotarpį, kokių imsitės veiksmų, jei pardavimai bus didesni/mažesni nei prognozavote, kokie neigiami aplinkos veiksniai gali veikti pardavimus, kaip šių veiksnių rengiatės išvengti.

Finansų prognozė (4-5 p.)

Šiame etape turite atlikti įmonės balanso, pelno/nuostolio ataskaitas, pinigų srautų ataskaitos prognozę. Prognozuodami šias ataskaitas nurodykite, kokio dydžio pajamų, savikainos, veiklos sąnaudų kitimo koeficientus taikote. Taikykite pagrįstus, racionalius koeficientus. Prognozuojamos finansinės ataskaitos Jums leis įvertinti investicijų į pradedamą verslą efektyvumą, nustatyti, per kiek laiko jos atsipirks.

Prognozuojamas finansines ataskaitas rekomenduojame pateikti verslo plano prieduose.

Rizikos analizė (4-5 p.)

Numatykite rizikos veiksnius, galinčius daryti įtaką Jūsų verslui bei įmonės pajamų, pelno ar kitų rodiklių kitimo tendencijas. Numatykite įmonės veiklos kryptis, pasireiškus rizikos veiksniams ir kt.

 

Išvados (1 p.)

Išvadose pateikite pagrindinius skaičiavimų rezultatus. Jie padės komentuoti suformuotas išvadas bei įrodyti, jog Jūsų verslo planas yra pagrįstas ir realus.

Kas gali parengti verslo planą?

Verslo planą galite rengti patys arba pasitelkti į pagalbą kvalifikuotus specialistus.

Komentarai