Smulkiojo verslo vaidmuo rinkoje


Bendrų kriterijų, pagal kurias įmonės yra skiriamos šiai kategorijai, nėra. Dažniausiai va-dovaujamasi šiais rodikliais:

— dirbančių žmonių skaičius (JAV, Švedija, Prancūzija, Italija),

— prekių apyvartos apimtis (Vokietija, Didžioji Britanija),

— įmonės kapitalo dydis (Japonija, Singapūras).

Įmonės mažos, bet jų veiklos rezultatai Įspūdingi.

Smulkiojo_verslo_vaidmuo_rinkoje

Japonijoje smulkiojo verslo srityje dirba trys ketvirtadaliai gyventojų, du trečdaliai jų dirba įmonėse, kur darbuotojų skaičius neviršija 20 žmonių. Kur slypi smulkiojo verslo sėkmės paslaptis? Atsakymą į šį klausimą rasi nagrinėdamas smulkiojo verslo įmonių teigiamybes ir trūkumus.

Smulkiojo verslo teigiamybės ir trūkumai

TEIGIAMYBĖS TRUKUMAI
1. Gebėjimas greitai reaguoti į paklausą, į rinkos pokyčius.

2. Asmeniškas vartotojų pažinimas, gebėjimas panaudoti vietinę rinką.

3. Kryptis į tas rinkos sritis, kuriomis nesidomi stambios įmonės.

4. Galimybė greitai įdiegti naujoves, tobulinti technologijas ir įdiegti išradimus, išbandyti naujas medžiagas, paslaugas, imtis rizikos, kurios vengia didelės įmonės.

5. Gebėjimas greičiau ir pigiau techniškai pertvarkyti gamybą.

6. Galimybė sutrumpinti naujų gaminių gamybos ciklą ir garantuoti greitesnę kapitalo apyvartą.

7. Pigesnė produkcija, nes gamybos išlaidos dėl siauros specializacijos, pigesnių gamybos priemonių, žemesnio darbo užmokesčio yra mažesnės.

8. Galimybė geriau panaudoti įrenginius ir darbuotojus.

9. Mažesnis valdymo darbuotojų skaičius, daugelį klausimų spręsti padeda samdomi konsultantai.

10. Sprendimai priimami greitai, paprastai ir lanksčiai, nes nereikia su niekuo derinti.

11. Palankus socialinis psichologinis klimatas, nes žmogus konkrečiai mato savo indėli j bendrą darbą, yra geresnės sąlygos būti nepriklausomam, galima visapusiškai atsiskleisti ir įsitvirtinti kaip asmenybei, pasiekti tikslą savo jėgomis.

12. Sunkiomis ekonomikos sąlygomis darbuotojai labiau linkę prisitaikyti — sutinka su mažesniu atlyginimu, ilgesne darbo diena

1. Sunkiau gauti kreditą,

jis brangesnis.

2. Silpnas savininkų

gebėjimas vadovauti.

Komentarai