Penkios verslo sėkmės taisyklės


Antra, pagrindinis visų kompanijos darbuotojų dėmesys turi būti sutelktas į rinkodarą, prekybos apimtį ir pelną. Didžiausia talentingiausių kompanijos žmonių energijos dalis turi būti nukreipta į klientus – kad kuo didesniam pirkėjų kiekiui būtų parduota kuo daugiau kuo didesnį pelną duodančių prekių. Pagrindinė kompanijų bankroto priežastis visada yra nesugebėjimas nukreipti dėmesį į prekybą. Trečia, kompanijoje privalo efektyviai veikti apskaitos, vadybos ir kainodaros sistemos. Prasta kainų politika ir netikęs administravimas yra antroji kompanijų bankroto priežastis. Ketvirta, visi kompanijos darbuotojai turi aiškiai jausti bendrą veiklos kryptį, o vadybininkai turi glaudžiai bendradarbiauti su visais kitais darbuotojais. Kompanija turėtų veikti lyg puikiai sutepta mašina, kur kiekvienas turi savo vietą ir visi veikia kaip įmanoma geriau. Ir penkta, kompanija niekada neturėtų liautis mokytis, augti, atsinaujinti ir tobulėti. Japonai Šį procesą vadina kaizen. V. Edvardas Demingas (W. Edwards Deming), „Amerikos ir Japonijos kompanijų produkcijos kokybės tėvas”, teigė, kad „nuolatinis įgūdžių tobulinimas visuose kompanijos lygmenyse yra ilgalaikės sėkmės pamatas”.

Šaltinis: “100 absoliučių verslo sėkmės dėsnių”, Brian Tracy

Komentarai