Paprastinamos metinės finansinės ataskaitos – teiksime mažiau informacijos apie įmonės pelną ir nuostolius


Dar viena gera žinia verslui iš Briuselio – Europos Komisijos. Nuo 2016 metų įsigaliojus naujajai EK apskaitos direktyvai, smulkios įmonės kas metai turės pateikti mažiau informacijos apie savo finansinius duomenis. Pakaks standartizuotose formose (jų nebebus galima pildyti, kaip įmonei patogiau, bus įvesta vieninga forma) pateikti informaciją apie įmonės balansą, pelną ir nuostolį, taip pat pateikti aiškinamąjį raštą apie įmonės finansus. Pinigų srautų ir kapitalo pokyčių viešinti nereikės. Tokiu būdu siekiama supaprastinti duomenų rinkimą ir pateikimą Europos Sąjungos mastu, taip pat įvesti vieningas formas, kad gautus duomenis būtų galima efektyviau palyginti su kitų narių duomenimis.

„Be abejonės, tai gera žinia ir buhalteriams, kurie kas metai patiria itin didelį stresą dėl teikiamų ataskaitų ir jų tinkamumo. Mums bus paprasčiau viską užpildyti, nors laisvos formos ataskaitos ir buvo gana naudingos. Tai dar vienas būdas verslui sutaupyti finansinių paslaugų sąskaita“, – sakė finansines ir teisines paslaugas teikiančios verslo grupės FINITA teisininkė Irma P. (plačiau apie verslo grupę FINITA skaitykite čia)

Džiūgauti gali daugiau kaip 90% Lietuvos įmonių, kadangi jos patenka į „smulkaus verslo“ sąvoką. Pagal EK apskaitos direktyvą, smulki įmonė yra ta, kurios turtas yra iki 13,8 mln. Lt vertės, pajamos – iki 27,6 mln. Lt, o darbuotojų skaičius – iki 50 žmonių. Tokių įmonių Lietuvoje yra labai daug dėl nedidelės rinkos, nors kartais terminai „smulkus verslas“ ir „vidutinis verslas“ yra maišomi.

Pasak verslo grupės FINITA teisininkės Irmos P., bet koks buhalterinės apskaitos tvarkos supaprastinimas yra sveikintinas žingsnis (plačiau apie buhalterinės apskaitos paslaugas skaitykite čia), nes tai prisideda prie sklandesnio dokumentų tvarkymo. Didžiausias pliusas – supaprastintos ir suvienodintos balanso ir pelno nuostolio apskaitos formos. Jose bus mažiau erdvės manipuliacijai duomenimis, dėl ko padidės skaidrumas. Aiškinamasis raštas lieka sudėtingoji dalis, nes jame bus pateikiama visa kita reikalinga informacija, kurią vertins VMI inspektoriai. Apie jų darbo palengvėjimą diskutuoti nereikėtų, nes visada atsiras nežinančių ar nenorinčių pateikti tikslius įmonės duomenis.

Ši direktyva neturės jokios įtakos toms smulkioms įmonėms, kurios apskaitą tvarko pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS). Jos jau dabar pateikia paprastesnes finansines ataskaitas ir jokio skirtumo 2016 metais tvarkant buhalterinę apskaitą pajusti neturėtų.

Kaip tiksliai ši direktyva palies Jūsų įmonę? Pasikonsultuokite su verslo grupės FINITA finansininkais ir teisininkais, kurie suteiks jums visą reikalingą informaciją ne tik apie naująją apskaitos tvarką.

Verslo grupė FINITA teikia kompleksinę pagalbą atidarant verslą, nuo įmonės steigimo, buhalterinės apskaitos paslaugų iki tarpininkavimo gaunant atitinkamus leidimus, licencijas, atestus ir kt. paslaugų. Plačiau apie verslo grupės FINITA teikiamas paslaugas skaitykite čia.

Straipsnį rengė verslo grupė FINITA

Komentarai