Mažųjų bendrijų apmokestinimo tvarka 2015 metais


Sausis Mažosioms bendrijoms (MB) – neramus mėnuo. Būtent nuo sausio 1 dienos pasikeitė MB įmokų SODRAI tvarka. Dar prieš pusmetį buvo aiškinama, kad SODROS mokesčiai atidėti ilgesniam laikui iki 2016-jų, tačiau valdžia persigalvojo ir nusprendė užlopyti tuščias SODROS kišenes MB sąskaita.

„Mažąsias bendrijas steigti apsimoka tik tiems, kas vykdys nuolatinę veiklą, nes panaikintos dauguma SODROS lengvatų.“ – sakė portalo PARDUODAIMONE.LT projektų vadovas Andrius R., paklaustas, ar dabar apsimoka steigti mažąsias bendrijas iš viso (plačiau apie PARDUODAIMONE.LT skaitykite čia). Žiniasklaidoje ši tema buvo eskaluojama itin emocingai, kalbinti jaunieji verslininkai išreiškė net norą emigruoti dėl lengvatų panaikinimo, todėl ši nauja tvarka susilaukė tiek daug diskusijų.

Tai kokie gi dabar yra mažųjų bendrijų mokesčiai?

Pirmiausia, SODROS mokesčiai. Nuo sausio 1 dienos yra taikomos dvi SODROS mokesčių tvarkos. Pirmoji tvarka – VSD yra mokamas nuo asmeniniam naudojimui paimamų sumų. Nėra nustatyta minimalaus ar maksimalaus dydžio, tačiau numatyta, kad šis mokesčių mokėjimo būdas taikytinas su šiomis išlygomis:

  • Kai MB veiklą vykdo pirmus metus;
  • Kai pinigus asmeninėms reikmėms ima MB nariai, kuriems dar nėra 29 metų;
  • Kai MB nariai turi senatvės arba nedarbingumo pensiją;
  • Kai įmokos už juos sumokėtos pagal darbo sutartį ir kitais pagrindais;
  • Kai įmokas jie susimoka patys dirbdami pagal individualią veiklą.

Tai reiškia, kad pirmus metus dirbančioje Mažojoje bendrijoje SODROS mokesčiai bus skaičiuojami nuo neribotos sumos. Pavyzdžiui, narys paima 100 eurų, todėl VSD bus skaičiuojamas nuo paimto 100 eurų. Antrus metus dirbančioje MB bus atsižvelgiama į kitus kriterijus – ar yra 29 metai, ar nedirba pagal individualią veiklą, turi ar neturi senatvės ar nedarbingumo pensiją ir t.t. Jei pinigus imantis narys į nurodytus kriterijus nepatenka arba neima pinigų savoms reikmėms iš viso, jam taikoma antroji tvarka, kurioje jau jokių išlygų nebėra.

Antroji tvarka – VSD yra mokamas nuo asmeniniam naudojimui paimamų sumų, ne mažesnių, kaip minimalioji mėnesinė alga. Tai reiškia, kad, jei per mėnesį MB narys savo reikmėms paima 100 eurų, mokesčiai turi būti sumokėti ne nuo 100, o nuo 300 eurų, nes tokia yra MMA. Valstybinis sveikatos draudimas nuo sausio 1 dienos yra 26,3 % nuo MMA – 78,9 Eur.

Jei asmuo yra kelių mažųjų bendrijų nariu, mokesčiai mokami anksčiausiai įregistruotoje mažojoje bendrijoje.

Mokėti šio mokesčio nereikia tik tuo atveju, kai MB yra deklaravusi, kad nevykdo veiklos.

Kitas mokestis yra Privalomasis sveikatos draudimas – PSD. Kas mėnesį nuo minimalios algos yra mokami 9 procentai PSD mokesčio už kiekvieną narį. Tai yra 27 Eur per mėnesį. Tačiau šio mokesčio mokėti nereikės tuo atveju, jei MB narys pagal darbo sutartį dirba kitur.

Gyventojų pajamų mokestis – GPM išlieka tas pats 15 % nuo gaunamos algos.

Jei mažoji bendrija dirba pelningai, pasibaigus metams mokamas 15 % pelno mokestis.

„Kokios bus tendencijos steigiant naujas įmones? UAB išliks lydere, nes sumažintas įstatinis kapitalas iki 2500 eurų, o MB steigs tik tie, kurie planuoja realiai vykdyti veiklą. Iki šiol MB buvo prieinamas visiems, net ir tiems, kurių verslas nereikalavo pradinių investicijų.“ – sakė portalo PARDUODAIMONE.LT projektų vadovas Andrius R.

Jei abejojate, kiek ir kokių mokesčių reikia mokėti už MB narius, pasikonsultuokite su savo buhalteriu. Jei dar neturite tokių, kreipkitės į portalo PARDUODAIMONE.LT specialistus.

PARDUODAIMONE.LT teikia buhalterinės apskaitos, įvairias verslo steigimo, plėtros, pardavimo paslaugas, tarpininkauja gaunant atestatus statybų veiklai, licencijas transporto veiklai (plačiau apie PARDUODAIMONE.LT teikiamas paslaugas skaitykite čia).

Straipsnį rengė portalas PARDUODAIMONE.LT

Komentarai