Liaudies išmintis byloja (tarsi specialiai verslininkams)…


Blogas tas kupčius (t.y. pirklys), kuris savo prekę peikia.

Geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti.

Amatas neišmaldauja ir vargo neragauja.

Bėga vilkas — tunka vilkas, guli vilkas — džiūsta vilkas.

Turi pinigų, neturi ramybės.

Pelnas su nuostoliu tikri broliai.

Pelnas pelną varo.

Pilvas krutėti išmoko.

Valgyk, kad pilvas plyštų, dirbk, kad akys lįstų.

Vieni nagais, kiti galva duoną pelno.

Tinginys dusyk dirba, šykštus dusyk moka.

Eidamas pamesi, sėdėdamas nerasi.

Nesigirk tėvo turtais, pasigirk savo darbais.

Komentarai