Dvylika Herberto Niutono Kesono taisyklių, kurios gali suteikti praktinę pagalbą pinigų pelnymo ir investavimo mene


2 taisyklė. NIEKADA NEINVESTUOK SPAUDŽIAMAS KITŲ

Ši taisyklė reiškia, kad kiekvienas, turintis pinigų, privalo griežtai laikytis principo: niekada neišlaidauk, neskolink ir neinvestuok verčiamas kitų. Finansų pasaulyje visada apstu apgavikų, puikiai sugebančių padėti žmogui atsisveikinti su pinigais. Kai tavęs prašo pinigų, visada atidėk atsakymą rytdienai — tai taisyklė, kuri apsaugos tave nuo daugelio nuostolių. Finansų pasaulyje būtina įvaldyti savigynos meną. Kiekvienas, norintis išsaugoti ar savarankiškai išleisti savo pinigus, privalo išmokti gintis. Jis niekada neturi nusileisti spaudimui. Žmogus, tapęs savarankiškas, turi vengti emocijų. Finansų reikaluose nepasikliauk skubinimu tol, kol pats neįsitikinsi, kad reikia veikti greitai. Visada, kai tau sako: „Greičiau! Duok savo pinigus”, — neduok nieko. Neskubėk. Per vieną akimirką galima netekti to, ką kaupei ištisus metus. Niekada nepirk, neduok, neskolink ir neinvestuok pinigų spaudžiamas kito.

3 taisyklė. PINIGUS PELNYK IŠ NUOSAVYBĖS, O NE IŠ PROJEKTŲ

Finansų pasaulyje visi verslo sumanytojai privalo rizikuoti. Nėra absoliučios taisyklės, kuria remdamasis galėtum dirbti nejausdamas jokio pavojaus. Tačiau yra keli patarimai, galintys apsaugoti nuo pačių pavojingiausių klaidų. Vienas iš jų teigia: pinigus pelnyk iš nuosavybės, o ne iš projektų. Nuosavybė savaime turi vertę, tuo tarpu projekto vertė visiškai priklauso nuo to, kaip jis bus įgyvendintas. Nuosavybė, nors ir visai pasenusi ar susidėvėjusi, vis tiek verta pinigų, o pats tobuliausias projektas gali būti nevertas nė grašio. Investuoti j projektus gali tik tas, kuriam prieinama tokia prabanga. Net labiausiai pasiturintieji į juos turėtų investuoti ne daugiau kaip 20% savo pinigų. Juo žmogus išmintingesnis, juo labiau gali pasikliauti projektais. Juo mažiau sugebi aprėpti, juo labiau grįsk savo veiklą nuosavybe. Nesistenk pradėti bėgioti anksčiau, negu išmoksi vaikščioti. Investuoti pinigus j projektus verta tik tada, kai turi ne mažiau kaip dešimties metų darbo patirtį.

4 taisyklė. INVESTUOK PINIGUS TIK Į TAI, KĄ GALI PERPARDUOTI

Kiekvienas stambus verslininkas ne kartą patyrė nuostolių, užmiršęs šią taisyklę. Kol nesi tapęs toks turtingas, kad praradęs pinigus nesielvartautum, neinvestuok pirkdamas kokį daiktą vien dėl to, kad jis tau patinka. Prieš perkant visados reikia pagalvoti, kad tavo požiūris į pirkinį gali keistis, kad pirkinio kainą gali nulemti paklausa, o ne vertė, kad juo neįprastesnis daiktas, juo mažau galimybių rasti pirkėjų, nes devynios dešimtosios žmonių pasaulyje — paprasti žmonės. Kitaip tariant, reikia stengtis, kad tavo prekė finansiškai būtų kuo panašesnė į pinigus. Pirk tik tai, ką gali be nuostolio greitai vėl parduoti.

5 taisyklė. GAUK SAVO PELNĄ

Verslo srityje svarbiausia — pelnas, o ne pats procesas, kad ir koks jis būtų. Tai reiškia, kad jei prekiautojas, parduodamas parduotuvę, gali gauti daugiau pinigų negu pardavinėdamas prekes, tai jis turi parduoti parduotuvę. Mes visi pernelyg prisirišę prie savo nuosavybės. Reikia galvoti. Labai dažnai žmogus gali pasipelnyti atlikdamas ką nors neįprasta, o ne pasikliaudamas tradiciniais būdais. Svarbiausia — išnaudoti kiekvieną palankią sąlygą kuo greičiau gauti pelno. Visada reikia galvoti apie laiką. Išmok kaupti pinigus sumanumu: galvodamas, planuodamas, išnaudodamas galimybes, kurių atsiranda dėl kainų kaitos. Geriau išsyk gauti nedidelį pelną, nei vėliau — stambų. Gyvenimas trumpas. Todėl neprarask nė vienos iš tų progų, kurias tau teikia dabartis. Kiekviena menkutė dalelytė, pridėta prie to, ką jau turi, daro tave turtingesnį. Gauk savo pelną.

6 taisyklė. KLAUSYK SAVO BANKININKO

Finansų džiunglėse nėra nei kelių, nei žemėlapių. Džiunglės knibždėte knibžda žmonių, pasirengusių būti vedliais. Tave, vos įžengusį į džiungles su kietai prikimšta pinigine, apspis pulkai, siūlydami įvairią pagalbą. Vos tik tavo piniginė pradės tuštėti, vedliai ir patarėjai pranyks. Geriau tai žinoti ir įsiminti į jas dar neįžengus. Tačiau džiunglėse yra ir kitokių žmonių. Tai bankininkai. Kreipdamasis patarimo j bankininką, laimėsi dvigubai: turi progą gauti išmintingą patarimą, pagerinti bankininko požiūrį į save ir padidinti jo pasitikėjimą tavimi. Bankininkas tarsi savotiškas stebėtojas finansų džiunglėse. Jis negali patarti, kaip gauti 12% pelno, tačiau gali pasakyti, kaip gauti 6%. Jis nenurodys kelio prie aukso kalno, bet patars, kaip išsaugoti tai, ką turi. Taigi klausyk savo bankininko. Nepasikliauk savo kuklia patirtimi nei patarimais tų, kurie gali gauti pelno iš savo nuostolių.

7 taisyklė. PIRK, KAI KAINOS KRINTA — PARDUOK, KAI KYLA

Dauguma paklūstame bandos instinktui, o tai ir yra viena iš svarbiausių nuostolių priežasčių. Plaukti pasroviui, sekti paskui minią galima tiktai religijoje, politikoje, visuomenės gyvenime. Finansų pasaulyje minia visada pralaimi. Politikoje junkis prie daugumos ir laimėsi. Finansų pasaulyje reikia likti su mažuma. Būk nuošaliau nuo minios ir išnaudok progas, kurias teikia kainų kaita. Tokia jau žmogaus prigimtis — didėjant kainoms, mes imame galvoti, kad jos būtinai ir toliau kils. O kai ima mažėti, manome, kad jos dar labiau kris. Iš tiesų būna atvirkščiai. Minios viltys, kaip ir jos baimė, paprastai yra perdėtos. Kainos nuolat svyruoja, bet praėjus sujudimui jos grįžta prie vertės lygio. Minia visada lieka kvailio vietoje. Tau nepakeliui su ja. „Šiaudinę skrybėlę pirkis žiemą”. „Visada pirk iš pesimisto, o parduok optimistui”.

8 taisyklė. PINIGAI TURI BŪTI APYVARTOJE

Turi įsisąmoninti didįjį finansų dėsnį: kapitalo apyvarta turi kur kas daugiau reikšmės nei jo dydis. Per metus, ketvirti, mėnesį ar per savaitę įvyksta kapitalo apyvarta? Viena iš populiariausių priežasčių, dėl kurių daugelis firmų gauna menką pelną, yra ta, kad pernelyg didelė jų pinigų dalis yra įšaldyta. Dažnai būna, kad du trečdaliai firmos kapitalo yra įšaldyti, ir visas krūvis tenka kitam trečdaliui. Verslo esmė — mainai. Pinigus — į prekes, prekes — į pinigus, pinigus — vėl į prekes! Ir tai reikia daryti greitai! Verslininkas, paklaustas, ko jam visų labiausiai reikia, beveik visada atsako: „Daugiau kapitalo”. Ir paprastai jis klysta: reikia kuo greičiau išnaudoti tą kapitalą, kurį turi. Kiekvienas gali padvigubinti savo kapitalą nesiskolindamas nė cento — paprasčiausiai dvigubai pagreitindamas savo prekių apyvartą, stengdamasis, kad pirkėjų būtų daugiau nei prekių. Kiekvieno verslininko šūkis turėtų būti toks: „Pirk — parduok, nusipirkai šiandien— parduok rytoj”.

9 taisyklė. SKOLINKIS TIEK, KIEK GALI INVESTUOTI Į VERSLĄ

Reikia sutelkti drąsą ir imti kreditą — štai patarimas, visų būtiniausias tūkstančiams verslininkų. Finansų pasaulis pilnas rizikos, ir niekas nepasakys, kaip jos išvengti. Verslo srityje visų pelningiausia — protinga rizika. Reikia turėti pakankamai drąsos. Žmogui, kuris pasiskolinęs nemiega naktimis, neverta nė mėginti tapti finansininku. Jis turėtų likti tarnautoju, ramiai dirbančiu už įprastą atlyginimą. Tačiau išmėginus save ir įsitikinus, kad galima sėkmingai tvarkytis su svetimais pinigais, reikia nueiti ir pasiskolinti tiek, kiek galima įdėti į verslą. Tačiau pinigų reikia gauti kuo pigiau. Jei įmanoma, skolintis pinigų iš banko. Jeigu neįmanoma pasiskolinti iš banko, galima sakyti, kad skolintis apskritai neverta. Nepakliūk į žabangas palūkininkui. Žinoma, kiekvienas žmogus, prieš išdrįsdamas prašyti paskolos, privalėtų turėti kokių nors savo lėšų. Jei nori kuo greičiau užsidirbti kuo daugiau pinigų, skolinkis tiek, kiek gali investuoti į verslą.

10 taisyklė. SKOLINKIS VERSLUI PLĖTOTI, O NE KAD GALĖTUM PASIGIRTI

Daugybė komercinių firmų nusirita iki bankroto, nes nekreipia dėmesio į šią taisyklę. Jos neskiria plėtojimo nuo pasipūtimo. Plėtojimas reiškia, kad didėja apimtis ir galimybės, kai to reikalauja paklausa. Tuo tarpu pasigyrimo esmė — atkreipti dėmesį ir daryti įspūdį. Kylantis verslas — kaip augantis vaikas. Jis negali visą laiką gulėti lopšyje. Jam reikia daugiau erdvės. Niekada nesiskolink pinigų, kol nesi įsitikinęs, kad išlaidos ne tik atsipirks, bet ir duos gerą pelną. Yra pernelyg daug žmonių, kurie savo verslą nuvaro iki visiško skurdo. Kiekvienas stambus verslininkas, pradėdamas savo veiklą, pirmiausia galvoja apie verslą, o tik paskui apie save. Geriau negauti dividendų, negu padaryti nuostolį verslui. Žodžiu, tam tikra prasme reikia būti spartiečiu, kad, pradėjęs nuo nulio, galėtum per trumpą laiką susikrauti kapitalą. Verslo pasaulyje visur ir visada svarbiausia ne tai, kokį padarysi įspūdį, o tai, kokį gausi pelną. Viena iš populiariausių klaidų — švaistyti pinigus prašmatnioms kontoroms ir išpūstam valdymo aparatui. Kiekviename versle kaupiasi nereikalingų žmonių ir mašinų. Visi kreditan paimti pinigai turi būti išleisti naudingai. Jeigu imi kreditą pasipelnyti — viskas gerai. Tačiau jeigu skoliniesi iš didybės — tavo verslui gresia pavojus.

11 taisyklė. NIEKADA NESKOLINK

Vos tik sužinoma, jog turi pinigų, susiduri su daugybe sunkumų. Turi gintis nuo prašinėtojų ir veltėdžių. Visus juos sieja vienas tikslas — pasiglemžti tavo pinigus. Visi su ištiestomis rankomis ir į tavo kišenę įsmeigtais žvilgsniais. Vos atsidaręs sąskaitą banke, tu neturi tapti sudiržėliu, tačiau privalai išmokti pasakyti „Ne”. Išsaugoti pinigus ne lengviau negu jų įsigyti. Kaip tik todėl turtingi žmonės nėra linkę plačiai bendrauti. Jie priversti nuolatos būti budrūs. Skolinti pinigus yra bankininkų ir palūkininkų reikalas. Jie žino, kaip tai daroma, o tu — ne. Jie išmano, kaip apsiginti, o tu nemoki. Net paskolinęs pinigų draugui, tu liaujiesi buvęs „savas vaikinas” ir tampi negailestingu palūkininku. Nors tai kvaila ir nelogiška, bet kaip tik tai dažniausiai vyksta daugelio skolininkų sąmonėje.

 

12 taisyklė. REMKIS VISA ŪKIO ŠAKA IR SEK KAINŲ KAITĄ

Ši taisyklė turės daug reikšmės tiems, kurie sugebės ją suvokti ir tuo pasinaudoti. Šios taisyklės esmė tokia. Visada esti smunkančių ūkio šakų. Ir visada šiose šakose yra bent viena firma, turinti daug atsargų. Ši firma turi paprastųjų akcijų. Naudingiau pirkti paprastąsias akcijas, kadangi jų vertė kyla labiau negu kitų vertybinių popierių. Kai šaka ima kilti, visų pirma ima didėti tavo akcijos vertė. Todėl, jeigu nusipirksi prasčiausios šakos geriausios firmos paprastųjų akcijų, gali būti tikras, kad pasipelnysi, — jeigu gali būti kuo nors įsitikinęs šiame rizikos pasaulyje. Ir neužmiršk, kad remiesi visa šaka, o ne viena firma. Ši dvyliktoji taisyklė — ne tik patarimas. Jis nurodo protingą būdą, kaip pelnyti pinigų pasinaudojant svyravimais biržoje. Fondų birža — tai vienas iš pačių naudingiausių ir nuostabiausių reiškinių pasaulyje. Jos nemėgsta kvailiai ir bijosi menkystos. Fondų birža skirta tik stipriesiems, o silpniesiems ją geriau aplenkti. Ji — prekybos ir komercijos barometras. Kiekvienas verslininkas turi ją studijuoti. Aišku, ši taisyklė skirta tik mažumai, kuri turi pinigų ir kuri turi pakankamai stiprius nervus, kad galėtų lošti biržoje.

Komentarai