Ar būtina steigti įmonę?


Jei savo verslo idėją esate pajėgūs įgyvendinti vieni, o ūkinę ir komercinę veiklą numatote vykdyti ribotą laiko tarpą, rekomenduojame užsiimti individualia veikla. Tokia teisę numato Lietuvos respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Šie teisės aktai jums suteikia galimybę pasirinkti:

  • Užsiimti individualia veikla, neįsigijus verslo liudijimo, bet apie tai pranešus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai
  • Vykdyti individualią veiklą, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą

Esminis skirtumas: jeigu įsigysite verslo liudijimą, turėsite iš anksto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Jeigu užsiimsite individualia veikla be verslo liudijimo, pajamų mokestį mokėsite pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

Individuali veikla – tai savarankiškas arba kartu su samdomais darbuotojais vykdoma veikla, kuria verčiantis siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Tai:

  • Savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla (baldų gamyba, statyba ir kt.)
  • Savarankiška kūryba, profesinė ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla (advokatų, notarų ir kt.)
  • Savarankiška atlikėjo veikla (aktorius, dainininko ir kt.)

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis, jos esate sumokėję mokestį už verslo liudijimą ir tam tikrą laikotarpį galite verstis jame nurodyta veikla, parduoti savo gamybos prekes, teikti paslaugas.

 

Komentarai